Budget voor innovatie en ondernemen

Minder regels en bureaucratie, een miljard uit de schatkist naar innovatie en gemakkelijker krediet voor het mkb via het innovatiebudget en de borgstelling mkb-kredieten.

Veel heeft het kabinet niet uit te delen, maar waar het kon, is met alle pijn en moeite aan maatregelen gedacht om de motor van onze economie, innovatie en ondernemerschap, van een klein beetje olie te voorzien of waar het kan te verlossen van overbodige regeldruk.

Voor innovatie is in het kader van het topsectorenbeleid het komend jaar 2,8 miljard beschikbaar, waarvan 1,8 miljard uit de kassen van het bedrijfsleven zelf moet komen.

Binnen het programma, een van de kroonjuwelen van het vorige kabinet, hebben onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven negen bedrijfstakken als topsector aangemerkt. Aan overbodige regels en bureaucratie gaat voor 110 miljoen euro overboord. Rond het natuurbeleid gaan de administratieve lasten met vijf procent omlaag. Het mkb krijgt een steuntje in de rug met een uitbreiding van het Innovatiefonds MKB+ en een hogere Borgstelling MKB Kredieten tot 1 miljard euro.