Tijd voor verandering!

Kridati(e) is in Sanskriet het woord voor beweging in de breedste zin: van de natuur (de golven in de zee, de wind en de wolken) en van de mens (zowel in lichaam als geest).

Wij passen Kridatie toe in bedrijven en organisaties: richting geven aan het constante veranderingsproces, continu meebewegen in de snel veranderende maatschappij en de organisatorische doelstellingen.

Dit doen we door programma’s te ontwikkelen en aan te bieden. Wat de programma’s gemeen hebben is dat het gaat over het ontwikkelen van talent en beweging om verandering te stimuleren en richting te geven. Zowel op individueel, team- en organisatieniveau.